Repertoire

Het repertoire van Jeanette is grofweg als volgt in te delen:

 • Religieuze Liederen

  • Bruiloftsliederen

  • Uitvaartliederen

  • Algemene religieuze muziek, Psalmen

  • Liederen voor Doopvieringen

 • Opera Aria’s

 • Operette Aria’s

 • Algemene Liederen

Het repertoire is te omvangrijk om volledig op deze pagina te vermelden. Desgevraagd kan een actueel overzicht worden toegezonden.
Mocht u een speciaal verzoek hebben, en mocht er voldoende tijd resteren tussen vraag en optreden dan kan in overleg een nieuw lied worden ingestudeerd.

Een optreden kan worden begeleid door een organist of pianist. Eventueel kan Jeanette ook met een zg. begeleidingsband werken.